Pokolj u Kanadi

Policija nije navela detalje o prirodi tog napada i kako je partnerica uspjela pobjeći u šumu.…